X

Monitasoinen laitesuojaus

On selvää, että monitoimilaitevalmistajien rooli on muuttunut paljon – ne eivät ole enää vain laitevalmistajia, vaan ovat vahvasti mukana myös tietojen hallinnassa. Monitoimilaitteiden tehtävät ulottuvat nyt eri lähteistä tulevien asiakirjojen tallennuksesta aina tietojen luokitteluun ja työnkulun integrointiin sekä tietojen turvalliseen ja suojattuun tallennukseen ja analysointiin. Tämä muodostaa monimutkaisen verkon, jossa on huomioitava tiukkojen säännösten ja tietojen säilytysvaatimusten lisäksi myös sisäiset ja ulkoiset tallenteiden häviämiseen, tuhoutumiseen tai peukalointiin kohdistuvat uhat. Siksi Ricoh käyttääkin laiteturvallisuuden takaamiseksi monitasoista suojausta. Sen avulla voidaan varmistaa monitoimilaitteesi ja siihen liittyvien järjestelmien paras mahdollinen suojaus.

Laite

Jokaisen Ricoh-ratkaisun ytimessä on laite itse. Turvallisuus on ollut keskiössä jo laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja toteutuksessa. Ricohin omassa käyttöjärjestelmässä ei ole samoja haavoittuvuuksia kuin monissa yleisesti saatavissa käyttöjärjestelmissä, ja laitteet on sertifioitu IEEE2600.2 -standardin mukaisesti. Kiintolevyn salaus ja levyn ylikirjoitustoiminto takaavat, että käsiteltävät tiedot pysyvät luottamuksellisina.

RFID-tunnistusSmart Operation Panel -älykäyttöpaneeli toimii käyttöliittymänä

Samalla tavalla kuin monitoimilaitteissa, myös Smart Operation Panel -älykäyttöpaneelissa on Ricohin oma käyttöjärjestelmä. Siihen ei ole asennettu mitään tarpeettomia osia eikä juurihakemistoa pääse käyttämään. Ricoh on varmistanut, ettei Smart Operation Panelin käyttöönotto heikennä laiteturvallisuutta.

Älykkäät sovellukset

Smart Operation Paneliin voidaan lisätä sovelluksia, jotka tarjoavat käyttäjälle lisätoimintoja, kuten työnkulkujen automatisointia ja tietojen tallennusta. Muita tärkeitä lisätoimintoja ovat muun muassa turvatulostus, kirjautuminen henkilökortilla ja salaus. Sovellukset ovat Ricohin tai Ricoh Developer Programme -ohjelman jäsenten kehittämiä, ja kaikkien sovellusten täytyy läpäistä Ricohin yhdenmukaisuustestit ja olla digitaalisesti allekirjoitettuja ennen kuin niitä voidaan käyttää älykäyttöpaneelissa.

Verkko ja palvelimet

Riippumatta siitä, kuka hallinnoi IT-ympäristöä, Ricoh takaa, että sen tuotteet ja palvelut täyttävät kaikki tietotekniikkaa ja verkon turvallisuutta koskevat käytännöt. Tulostettujen ja skannattujen tiedostojen päästä päähän -salaus, tietojen salaus palvelimilla ja pääkäyttäjän tehtävien eriyttäminen ovat tekniikoita, joilla suojaudutaan väliintulohyökkäyksiltä tai sisäpiirin tekemiltä vuodoilta. Ricoh tarjoaa tuotteisiinsa kattavia tietoturvapalveluja, kuten neuvonta- ja hallintapalveluja, joilla autetaan asiakkaita valvomaan, optimoimaan ja hallitsemaan asiakirjojen ja tietojen turvallisuutta. Tarjoamme myös käyttöiän päättymisen jälkeisiä palveluja, joilla varmistetaan, että asiakkaiden vanhojen laitteiden RAM-muisti ja kiintolevy tyhjennetään ennen laitteiden hävittämistä.

 

Ricohin kerroksittainen laiteturva